Fyrsti græðarinn fær skráningu

Fyrsti græðarinn fær skráningu

7. maí 2007
Fyrsti græðarinn hefur fengið skráningu samkvæmt skráningarkerfi Bandalags íslenskra græðara sem viðurkennt er af heilbrigðisyfirvöldum. Handhafi fyrsta skráningaskírteinisins er Anna Birna Ragnarsdóttir hómópati og formaður Bandalags íslenskra græðara og Organon fagfélags hómópata.
Lög um græðara voru sett af Alþingi árið 2005 en markmið þeirra er að stuðla að gæðum í þjónustu græðara og tryggja öryggi þeirra sem nýta sér hana. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hafði áður hvatt aðildarþjóðir sínar til að setja reglur um þessa starfsemi. Í lögunum eru störf græðara skilgreind sem heilsutengd þjónusta sem byggist fremur á hefð og reynslu en gagnreyndum vísindalegum niðurstöðum og sem veitt er utan almennu heilbrigðisþjónustunnar. Þjónusta græðara felur í sér meðferð sem hefur að markmiði að efla heilsu fólks, lina þjáningar og draga úr óþægindum.
Til að fá skráningu þarf græðari að vera í fagfélagi sem er viðurkennt sem aðili að frjálsu skráningarkerfi Bandalags íslenskra græðara. Heilbrigðis- og tryggingamála-ráðherra ákveður að fenginni umsögn Landlæknis og Bandalags íslenskra græðara hvort einstök félög uppfylla kröfur sem eru forsenda þess að fá aðild að skráningarkerfinu. Til þessa hafa fimm fagfélög græðara fengið aðild að skráningarkerfinu og umsóknir tveggja félaga til viðbótar eru til skoðunar. Innan þessara félaga eru starfandi liðlega 500 græðarar og má búast við að á næstunni muni fjöldi þeirra óska eftir formlegri skráningu. Græðarar sem sækja um skráningu þurfa meðal annars að hafa ábyrgðatryggingu sem tryggir skjólstæðinga þeirra vegna tjóns sem kann að hljótast af gáleysi í störfum þeirra.
Fyrsta félagið sem fékk samþykkta aðild að skráningarkerfinu var ORGANON, fagfélag hómópata, en síðan hafa fjögur önnur fagfélög bæst við en það eru: CSFÍ, CranioSacral félag Íslands, Shiatsufélag Íslands, Svæðameðferðarfélag Íslands og Félag íslenskra heilsunuddara. page70_1
Í tilefni af skráningu fyrsta græðarans heimsótti hópur græðara Siv Friðleifsdóttur, heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra. Á myndinni eru f.v.: Árni V. Pálmason, formaður CranioSacral félagi Íslands, Anna Birna Ragnarsdóttir, formaður Organon, fagfélags hómópata og formaður BIG, Ásta Agnarsdóttir frá Sambandi svæða-og viðbragðsfræðinga á Íslandi, Siv Friðleifsdóttir, heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra, Guðrún Jónína frá Félagi íslenskra heilsunuddara og Ragnheiður Júlíusdóttir frá Svæðameðferðarfélaginu.