BÍG

 page46_1

Bandalag íslenskra græðara – fyrir hvað stendur það?

Bandalag íslenskra græðara, eru regnhlífasamtök fagfélaga heildrænna meðferðaraðila á Íslandi. Markmið Bandalagsins er að samræma grunnmenntunarkröfur fagfélaganna, vinna að framgangi heildrænna meðferðaforma og vera opinber málsvari þeirra.
Aðildarfélögin eru fagfélög sem gera menntunarlegar og faglegar kröfur til félagsmanna sinna.

Hverjir eru í Bandalagi íslenskra græðara?
Bandalag íslenskra græðara var stofnað 30. nóvember árið 2000. Hvatamaður að stofnun Bandalagsins og fyrsti formaður þess var Svava Magnúsdóttir. Á stofnfundi voru sex aðildarfélög sem gengu í BÍG en nú í dag eru þau orðin níu.

Aðildafélögin eru:
Aromatherapyfélag Íslands, CranioSacral félag Íslands, Cranio félag höfuðbeina- og spjaldhryggsjafnara, Félag íslenskra heilsunuddara, Félag lithimnufræðinga, Organon fagfélag hómópata, Samband svæða- og viðbragðsfræðinga á Íslandi, Svæðameðferðarfélag Íslands og Shiatsufélag Íslands.

Þeir sem eru fullgildir félagar í framangreindum fagfélögum eru aðilar að BÍG. Sameiginlegt heiti félaganna í BÍG er græðari. Félagsmenn sem skrá sig í skráningarkerfi græðara bera auðkennið skráður græðari, auk fagheitis, samkvæmt lögum sem samþykkt voru á Alþingi í maí 2005.

Hvert er markmiðið með lögum um græðara?
Markmið lagana er að stuðla að gæðum heilsutengdrar þjónustu græðara og öryggi þeirra sem leita eftir slíkri þjónustu eða nýta sér hana. Markmiði þessu skal m.a. náð með því að koma á fót frjálsu skráningarkerfi fyrir græðara.
Með orðinu græðari í lögum þeim sem samþykkt voru á Alþingi er átt við þá sem veita heilsutengda þjónustu utan hinnar almennu heilbrigðisþjónustu.
Með heilsutengdri þjónustu græðara er átt við þjónustu sem einkum tíðkast utan hinnar almennu heilbrigðisþjónustu og byggist fremur á hefð og reynslu en gagnreyndum vísindalegum niðurstöðum. Slík þjónusta felur í sér meðferð með það að markmiði að efla heilsu fólks, lina þjáningar, draga úr óþægindum og stuðla að heilun.

Hægt er að nálgast upplýsingar um aðildafélög bandalagsins hér fyrir neðan:
ATFÍ – Aromatherapyfélag Íslands
CSFÍ – CranioSacralfélag Íslands
Cranio – Félag höfuðbeina- og spjaldhryggjarjafnara
FÍHN – Félag íslenskra heilsunuddara
FL – Félag lithimnufræðinga
Organon – Fagfélag hómópata
SMFÍ – Svæðameðferðafélag Íslands
SSOVÍ – Samband svæða- og viðbragðsfræðinga á Íslandi
SFÍ – Shiatsufélag Íslands

Er Bandalag íslenskra græðara með stuðning erlendis?
BÍG er aðili að samnorrænum regnhlífasamtökum, NSK (Norræn samstarfsnefnd um óhefðbundnar meðferðir), en það eru samtök fagfélaga á norðurlöndum sem vinna að samræmingju menntunar og viðurkenningar á heildrænum meðferðum.

Nánari upplýsingar um Bandalag íslenskra græðara er hægt að nálgast á www.big.is