Efni, orka og andi

Vísir, 12. okt. 2006

Efni, orka og andi

 

page80_1

Höfuðbeina- og spjaldhryggsmeðferð er heildrænt meðferðarform sem á sér rætur í hefðbundnum vestrænum vísindum.
Það sem átt er við með höfuðbeina- og spjaldhryggskerfi, eru þær himnur sem umlykja miðtaugakerfið (heili og mæna) og hafa beinfestu á höfuðbeinum og spjaldhrygg. Innan þessara himna er mænuvökvinn sem nærir og ver miðtaugakerfið.
Ef spjaldbeinið situr ekki rétt í mjaðmagrindinni, eða höfuðið liggur ekki nákvæmlega rétt á liðflötum efsta hálsliðar, má búast við röngu álagi í himnunum sem umlykja mænuna. Það getur valdið áreiti á allar taugar sem liggja út úr henni og getur valdið hinum ólíkustu einkennum, hvar sem er í líkamanum.
Við kjöraðstæður hjá heilbrigðum einstaklingi er ekkert sem hindrar þessa hreyfingu í mænuvökvanum, þar af leiðandi er engin hindrun á milli miðtauga og úttaugakerfis. Margt getur þó farið úrskeiðis og myndast hindranir, og þar með erting á taugakerfið.
Höfuðbein geta aflagast vegna höggs, hnakkabein getur aflagast á efsta hálslið við fæðingu en slík skekkja lagast ekki sjálfkrafa. Mikil staðbundin spenna í bandvef, vegna sjúkdóma, skurðaðgerða, höggs, streitu eða annars konar áfalla getur einnig leitt til spennu í himnunum.

Meðferðin
Höfuðbeina- og spjaldhryggsmeðferð fer fram með þeim hætti að í flestum tilvikum liggur sá er þiggur meðferðina á bekk og er fullklæddur. Yfirleitt er notaður léttur þrýstingur eða tog sem hefur að markmiði að meta og meðhöndla himnurnar sem umlykja miðtaugakerfið.
Þessi meðferð vinnur með líkamanum í að auka eigin getu til að efla starfsemi miðtaugakerfisins, minnkar neikvæðar afleiðingar streitu, eflir almennt heilsufar og eykur viðnám gegn sjúkdómum. Algengt er að þessi meðferð taki um klukkustund í senn og langflestir finna fyrir verulega bættri líðan eftir fyrstu 1-3 skiptin.

Vefræn tilfinningalosun
Vefræn tilfinningalosun er sál-líkamleg aðferð sem notuð er til að aðstoða líkamann við að losa um vefrænar afleiðingar af áföllum og neikvæðar tilfinningar sem þeim tengjast. Líkaminn geymir oft í sér orku t.d. reiði eða hræðslu, sem er afleiðing slysa, meiðsla eða tilfinningalegs áfalls. Áfallið gerir það að verkum að líkaminn geymir orkuna á einhverjum stað í líkamanum og myndar það sem kallað er orkumein (energy cyst).
Heilbrigður líkami getur aðlagast slíkum orkumeinum en eftir því sem árin líða minnkar aðlögunarhæfni líkamans og þá koma fram einkenni sem sífellt er erfiðara að horfa framhjá eða halda niðri. Vefræn tilfinningalosun fer þannig fram að slík orkumein eru fundin, losað er um þau og viðkomandi fer í gegnum áfallið og vinnur þannig úr því. Þessi meðferð hefur reynst afskaplega vel við meðferð á PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) eða áfallaröskun eins og það er kallað á íslensku.

Höfuðbeina- og spjaldhryggsmeðferð hefur m.a. reynst árangursrík við eftirfarandi:
• Mígreni • Krónískum háls- og bakverkjum • Heila- og mænuskaða • Örðugleikum í stjórnun hreyfinga • Streitu- og streitutengdum vandamálum • Kjálka- og bitvandamálum • Hryggskekkju • Síþreytu • Taugavandamálum • Námsörðugleikum • Ofvirkni • Vefjagikt • Áfallaröskun • Vandamálum í ónæmiskerfinu • Vefjavandamálum eftir skurðaðgerðir • Vanlíðan ungbarna

Fyrst birt: 23. sep. 2006 07:00